ჩვენი გუნდი

გრიგოლ სულუხია

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

თამაზ სულუხია

გენერალური დირექტორი

ბესიკ აჩუაშვილი

ფინანსური დირექტორი

ანა თავთეთრიშვილი

გაყიდვების დირექტორი